Európsky týždeň športu

V piatok, dňa 14.10.2022, sa naša škola opäť zapojila do projektu Európsky týždeň športu pod názvom Zrýchlený pochod. Cieľom akcie je zapojiť do športovania čo najviac žiakov a smerovať ich tak k zdravému spôsobu života, k pravidelnému športovaniu a predchádzať kardiovaskulárnym a civilizačným ochoreniam. Akcia dopadla k spokojnosti žiakov aj pedagógov. Zrýchleného pochodu sa zúčastnilo vyše 300 žiakov, ktorí prešli okolo 10km. Súčasťou bolo aj športovanie v horskom prostredí.

Tešíme sa o rok.