Edu Escape Room

Dňa 13.2. a 14.2.2024 sa žiaci I. stupňa zúčastnili vzdelávacieho programu Edu Escape Room – učenie hrou. Išlo o interaktívnu náučno-dobrodružnú hru, kde žiaci v tímoch hľadali rôzne indície, riešili hádanky a hlavolamy. Pre každý ročník bol pripravený iný „level“ náročnosti. Pri hre si žiaci rozvíjali logické myslenie, jemnú motoriku, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Dôležitou súčasťou hry bola spolupráca v tíme, komunikácia a zodpovednosť. Žiakov daná aktivita veľmi zaujala. Všetkým účastníkom sa podarilo v časovom limite úspešne vyriešiť hlavolam. Veríme, že podobnej aktivity sa zúčastníme aj nabudúce.