Marec mesiac knihy - Slávnosť čítania

Marec mesiac knihy

Zdroj vedomostí, umeleckých zážitkov a nekonečnej fantázie. Aj takýto poklad nájdeme v literatúre, ktorá je aktuálne jednou z hlavných tém, pretože marec je už tradične mesiacom zasväteným knihám.

Literárna tvorba píše svoju históriu už niekoľko storočí a výsledkom jej hlbokého odkazu pre ľudstvo sú tisíce vydaných kníh. Myšlienka zasvätiť knihám jeden mesiac v roku vznikla v minulom storočí, konkrétne v roku 1955. Práve od tohto roku si spájame začiatok jari s úctou ku knihám, na základe čoho sa nám mnohé inštitúcie snažia pravidelne priblížiť ich zmysel vo svojej plnej kráse. Pri príležitosti akcií zameraných na podporu trvalého záujmu o knihy a budovania povedomia o zmysle čítania v našich životoch sa pani triedna učiteľka Mgr. Iveta Baková rozhodla usporiadať dňa 27.3.2024 pre svojich žiakov z 2.C triedy knižné podujatie s názvom SLÁVNOSŤ ČÍTANIA.

Na úvod slávnosti žiakov privítala zopár milými slovami o tom, prečo Slávnosť čítania zorganizovala. Vraj preto, aby sme si pripomenuli Marec – mesiac knihy. Kniha nás môže obohatiť. Človek, ktorý pozerá okolo seba, vidí svet taký, aký je. No kniha nás môže zaviesť do iného sveta – sveta fantázie, kde každá časť tejto fantázie je o niečom inom, napr. o zvieratkách, v rozprávkach máme zasa príbehy o princeznách a drakoch.

Spomenula aj odkaz učiteľa národov Jana Amosa Komenského, ktorý raz povedal o knihách toto:

"Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy."

Ján Amos Komenský

Ján Amos Komenský

Keď sa pani učiteľka spýtala žiakov, akých autorov detských knižiek poznajú, uviedli – Krista Bendová, Jozef Cíger-Hronský, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Ján Turan. Po zahájení slávnosti vyzvala žiakov, aby odprezentovali knižky, ktoré si pripravili pre svojich kamarátov. Vystriedali sa všetci. Knižku ukázali, porozprávali o nej, čo sa im páčilo, aké postavy v nej vystupovali, prečítali z nej krátku ukážku, či ukázali zaujímavé ilustrácie. Samozrejme, že nechýbali prezentácie knižiek pani triednej učiteľky a pani asistentky Mgr. Andrey Daniel. Pani triedna učiteľka spomenula, že má doma zbierku kníh, ktoré jej obohatili nielen život, ale aj jej vnútro. Povedala, aký význam majú knihy pre ňu a jej prácu.

V dôsledku rastúceho vplyvu televízie a počítačových hier je potreba vrátiť knihy do radov detí a mládeže dosť veľká. Aj keď sledovanie médií nám zabezpečí dostatočný príjem informácií, na rozdiel od knihy im často chýba hlboký odkaz uvedený pútavou formou. Práve v knihách sa ukrýva skutočná múdrosť, ktorá je tým najcennejším pokladom. Ten nám pomáha pri podpore slovnej zásoby, získavaní vedomostí, budovaní fantázie, no len  za  predpokladu, že vsadíme na vhodnú literatúru. Knihy sú jednou z najlepších foriem ako podporovať svoj osobnostný rozvoj, čo nás môže motivovať k zvýšeniu čitateľskej aktivity. Tá je v marci už zopár desaťročí najvyššia v roku, takže možnosti ako sa priblížiť ku knižnej kultúre, máme počas nasledujúcich dní otvorené. Záujem o knihy by však nemal byť príznačný len v marci, pretože relaxačné a vedomostné účinky dobrej literatúry by sme si mali dopriať počas celého roka. Slávnosť čítania nielen spestrila deň v škole, ale priniesla do sveta detí nové poznanie, zážitky, úsmev na tvárach, svetielka v očiach a veľmi sa všetkým páčila.

Veríme, že táto krásna tradícia bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.