Mesto v meste

Mesto v meste

Podujatie Mesto v meste (alebo Deň otvorených dverí Mestského úradu v Pezinku) privítal desiatky návštevníkov a návštevníčok na pešej zóne Radničného námestia, aj v priestoroch budovy mestského úradu. Tento výnimočný deň poskytol obyvateľstvu možnosť nahliadnuť do fungovania mestského úradu, osobne spoznať zamestnankyne a zamestnancov a pochopiť, ako Mesto Pezinok pracuje pre svojich obyvateľov.

Dopoludnie bolo venované najmladším návštevníkom – deťom z pezinských škôl, ktoré si s nadšením prezreli jednotlivé referáty a kládli množstvo otázok. Z našej školy sa podujatia zúčastnili žiaci 8. ročníka spolu s pani učiteľkou PaedDr. Erikou Goliašovou a pani asistentkou Mgr. Andreou Daniel.

V budove mestského úradu sa najskôr v priestoroch klientskeho centra oboznámili o jeho fungovaní. Ďalej absolvovali školenie v Školiacom centre mestskej polície, kde sa dozvedeli viac o histórii, bezpečnosti a práci mestských policajtov. Mali možnosť nazrieť aj na kamerový systém. Potom sa deti  usadili v zasadacej miestnosti a zahrali sa na poslancov. Mohli hlasovať o imaginárnych návrhoch ako napr. o vybudovaní akvaparku v Pezinku, a dokonca si vyskúšali aj rolu snúbencov sobášiacich sa v sobášnej sieni. Sobášil ich pán primátor JUDr. Roman Mács.

Vonku na pešej zóne bola pripravená zábavná zóna s hrami a aktivitami, kde si mohli zahrať rôzne hry a vyhrať odmeny. Celé podujatie moderovala viceprimátorka PaedDr. Kvetoslava Štrbová, ktorá postupne vyspovedala prítomné zamestnankyne a zamestnancov mestského úradu pred návštevníkmi. Vďaka jej rozhovorom sa verejnosť dozvedela, ako úrad funguje, kto zabezpečuje aké činnosti a zoznámila nás s ľuďmi, ktorých často poznáme len elektronicky alebo z pezinských médií. Každé oddelenie mestského úradu malo možnosť predstaviť svoju prácu a priblížiť tak svoju každodennú činnosť.

Pán primátor, ktorý osobne privítal návštevníkov a zodpovedal ich otázky, vyzdvihol dôležitosť transparentnosti a otvorenej komunikácie medzi mestským úradom a občanmi.

Mesto v meste bolo podujatie, ktoré prispelo k lepšiemu porozumeniu fungovania mestskej samosprávy. Sme radi, že sme sa mohli toho podujatia zúčastniť a odniesť si obohacujúce poznatky a milé zážitky, že sme stretli ľudí, ktorí nám ukázali, že sú tu pre nás.

Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie zorganizovali a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia v budúcnosti!