Slovenský národný archív

Odborná exkurzia

V piatok 3.5.2024 sa výber žiakov siedmeho ročníka zúčastnil odbornej exkurzie. Predmetom nášho záujmu bol Slovenský národný archív v Bratislave.

Mohutná, vysoká budova, ktorá sa týči nad mestom, je plná vzácnych a dôležitých dokumentov. Odborní zamestnanci nám predstavili malý zlomok z nich.

Prešli sme si jednotlivými oddeleniami, v ktorých sme videli konkrétnu, reálnu prácu archivárov. V reštaurátorskej dielni práve zachraňovali veľké rysovacie pauzové papiere pána architekta Dušana Jurkoviča. Vo fotografickom ateliéri fotili a skenovali staré uhorské mapy, ktoré sa dajú uchovať a následne použiť v digitálnej podobe. V oddelení stredoveku sme videli (ale nedotkli sa jej) veľkú, v koži viazanú knihu z 13. storočia. Samozrejme, že bola písaná ručne, krásnym písmom a nie na papieri, ale na pergamene. Predstava, že každá dvojstrana je koža z malej kozičky, ovečky alebo oslíka nám prišla neuveriteľná.

Archívne krabice plné dokumentov z našich dejín zaberajú 7 poschodí a zoradené vedľa seba vydajú na 50 kilometrov.

Časť z nich je sprístupnená bádateľom a širokej verejnosti. Po splnení návštevného poriadku sa k dokumentom dostanú študenti, výskumní pracovníci, žurnalisti alebo ľudia, ktorí pátrajú po svojich predkoch.

Exkurzia do Slovenského národného archívu nie je bežnou súčasťou vyučovania na základnej škole. Preto sme radi, že sa nám podarilo dostať k autentickým primárnym prameňom poznania. Videli sme originály listín, ktorých fotografie máme v učebnici.

Kto z vás môže povedať, že videl originál zatykača na Ľudovíta Štúra, podpisy Márie Terézie a Adolfa Hitlera?

Pani učiteľka dejepisu si pripadala ako dieťa v Dráčiku.

Veríme, že sme priblížili našim žiakom zodpovednú, odbornú, trpezlivú prácu archivárov pri zachraňovaní a sprístupňovaní našej histórie.