Krajské kolo technickej olympiády

V tomto školskom roku sa žiaci 8.ročníka po prvýkrát zúčastnili technickej olympiády. Po úspešnom riešení školského kola do okresného kola postúpili Matúš Slovák a Markus Lenghart. Umiestnili sa na 1. mieste. Výzvou bolo pre nich krajské kolo, ktoré sa konalo 07.02.2024 na Strednej odbornej škole v Bratislave. Matúš a Markus museli najprv zvládnuť teoretickú časť, ktorá preverila ich vedomosti  nielen z techniky, ale aj z fyziky. V praktickej časti bolo ich úlohou vyrobiť drevenú debničku podľa zadaných rozmerov. Pri hodnotení výrobku hodnotiaca komisia dbala na dodržiavanie rozmerov, vystredenie a kolmosť rukovätí, pevnosť spojov, súmernosť dier, uviazanie špagátu a na čistotu opracovania dielcov. Matúš a Markus zvládli všetky úlohy na výbornú a  v krajskom kole tak obsadili 2. miesto. K úspechu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.