Veľká vianočná nádielka v ŠKD

Občianske združenie „Školák na bielenisku“ pripravilo pre deti v školskom klube tesne pred ich odchodom na vianočné prázdniny veľkú vianočnú nádielku plnú prekvapení. Každé oddelenie v školskom klube si aj tento rok za pomoci pani vychovávateľky vybralo vianočné darčeky v hodnote 150 eur. Darčeky v podobe spoločenských hier, športových potrieb či detských hračiek sa tak aj tento rok vynímali a pýšili pod vianočným stromčekom vo vstupnej hale školy. Vianočné darčeky odovzdávala pani riaditeľka a pani zástupkyňa. Aby deti nedostali darčeky len tak, pri stromčeku zaspievali vianočné piesne, koledy, alebo zarecitovali básne. Bolo to krásne, dojímavé, ale hlavne sa deti z jednotlivých oddelení nesmierne zo všetkých darčekov tešili.

Za deti a celý kolektív pedagógov v školskom klube chceme poďakovať Občianskemu združeniu a riaditeľstvu školy za nádherné predvianočné potešenie.