Zdravý úsmev

V pondelok 18.12.2023 sa žiaci 1.A triedy zapojili už po druhýkrát do preventívneho programu „Zdravý úsmev“, zameriavajúceho sa na skupinovú prevenciu detí a mládeže. Cieľom programu je viesť deti k správnej starostlivosti o zuby, ďasná, a tým prispievať k znižovaniu kazivosti zubov na Slovensku. To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. Deti formou hier, rozhovorov a pracovných listov získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti ústnej hygieny, fluoridácie, výživy, anatómie a vzniku ochorenia. Opakovane boli informované o tom, ako si majú čistiť zuby, naučili sa niečo o stavbe zuba, o správnej výžive pre zuby, o škodlivosti cukrov, ale aj o tom, ako baktérie menia cukry na kyseliny, ktoré poškodzujú zuby – „robia v nich zubné kazy“, kedy a ako jesť sladkosti. Projekt nevedie k tomu, že deti niečo musia, ale učí ich o príčinách vzniku ochorení a o možnostiach ako ochoreniam predchádzať. Deti vedia, že zubný kaz je dôsledkom vlastnej nedbalosti, za ktorú sa platí nielen bolesťou, ale aj peniazmi.