Školský časopis OSA 1 (2023/2024)

Jesenné číslo časopisu OSA 1 - 2023/2024

Milí naši čitatelia,

prinášame vám prvé tohtoročné vydanie nášho školského časopisu OSA, v ktorom sa dozviete, čo všetko sme už stihli absolvovať od začiatku školského roka. Vyspovedali sme nového člena učiteľského zboru - učiteľa náboženstva a tiež vám prinášame náhľad do jazykového okienka slovenčiny, ale aj latinčiny. O zábavu sa postará pravidelná rubrika Haluze a halúzky (alebo čo sa nám nepodarilo) a hlavičku vám potrápi lúštenie tajničky.

Prajeme príjemné čítanie

Školský časopis OSA 1 (2023/2024)
  • Kde všade je ten Dejepis?!
  • Rozhovor - Ing. Jozef Kozma
  • Co sa udialov škole
  • Jazykové okienka - slovenčina a latinčina
  • Cestovateľské zážitky 5.A
  • Kriminalistické stopy
  • Haluze a halúzky