Odborní zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 88 zamestnancov z čoho 66 je pedagogických, 5 odborných a 17 nepedagogických.

Zameranie Odborní zamestnanci školy
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Mgr. Martina Bacigálová
martina.bacigalova@zsnabielenisku.sk
LOGOPÉD Mgr. Ivana Kisková
ivana.kiskova@zsnabielenisku.sk
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
SOCIÁLNY PEDAGÓG Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com