Kontakt

Základná škola
Na bielenisku 2
902 01 Pezinok

Vchod do školy

Telefónne čísla
Riaditeľ + sekretariát školy: 033/640 47 29
Mobil: 0903 704 063
Fax: 033/640 01 87
Školská jedáleň: 033/640 47 28
Personálne oddelenie: 033/640 22 41
Emailové kontakty
Email školy skola@zsnabielenisku.sk
Riaditeľka školy riaditelka@zsnabielenisku.sk
Školská jedáleň jedalen@zsnabielenisku.sk
Školský klub detí skd@zsnabielenisku.sk
Personálne oddelenie pam@zsnabielenisku.sk
Digitálny koordinátor digitalnykoordinator@zsnabielenisku.sk
Technická podpora techpodpora@zsnabielenisku.sk
Bankové spojenie
OZ Školák na Bielenisku SK54 0200 0000 0030 6008 4553
Školský klub detí SK42 5600 0000 0066 0748 5005
Školská jedáleň SK60 5600 0000 0066 0748 4002
Identifikačné čísla (IČO)
Základná škola Na bielenisku 36062162
OZ Školák na Bielenisku 42260256