Rada školy

Za zriaďovateľa
p. Pavol Alexy
p. Zdeno Čech
p. Josef Chynoranský
p. Adam Solga
Za rodičov
p. Alena Frčková
p. Peter Kramár
p. Marína Majerčáková
p. Ľudmila Nagyová
Za pedagogických zamestnancov
p. Katarína Hlobeňová
p. Silvia Vanišová
Za nepedagogických zamestnancov
p. Adriana Leschingerová