Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia budúcich prvákov !

Zápis do prvého ročníka Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 11. a 12. apríla 2024 v čase od 15:00-18:00 h.

Zápis bude prebiehať prezenčnou formou formou. Zákonný zástupca príde s dieťaťom do základnej školy. Prinesie si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa. V prípade, že sa nemôžu zápisu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je nutné mať splnomocnenie.

Prihlášku zákonný zástupca vypíše online, prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky, spustenie od 2.4.2024) na našej stránke www.zsnabielenisku.sk. Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa, okrem prípadov uvedených v usmernení ministerstva školstva.

Spôsob a termín kontroly správnosti údajov v škole vám bude oznámený.