Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

Vážení rodičia budúcich prvákov !

Zápis do prvého ročníka Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 13. a 14. apríla 2023 v čase od 15:00-18:00 h.

Zápis bude prebiehať prezenčnou formou formou. Zákonný zástupca príde s dieťaťom do základnej školy. Prinesie si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa. V prípade, že sa nemôžu zápisu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je nutné mať splnomocnenie.

Prihlášku zákonný zástupca vypíše online, prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky) na našej stránke www.zsnabielenisku.sk. Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii aj na vrátnici školy).

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa, okrem prípadov uvedených v usmernení ministerstva školstva.

Spôsob a termín kontroly správnosti údajov v škole vám bude oznámený.