Učitelia a asistenti

Naša školá má v súčasnosti 88 zamestnancov z čoho 66 je pedagogických, 5 odborných a 17 nepedagogických.

Trieda Triedni učitelia - I. stupeň
1.A Mgr. Gabriela Groschmidtová
groschmidtovag@gmail.com
1.B Mgr. Renáta Gábrišová
r.gabrisova68@gmail.com
1.C Mgr. Petra Koczúrová
petra.koczurova@zsnabielenisku.sk
2.A Mgr. Denisa Roštárová
denisa.rostarova@zsnabielenisku.sk
2.B Mgr. Bibiana Ondeková
bibiana.ondekova@zsnabielenisku.sk
2.C Mgr. Iveta Baková
iveta.bakova@zsnabielenisku.sk
3.A Mgr. Danka Buchláková
danka.buchlakova@zsnabielenisku.sk
3.B Mgr. Zuzana Bartoňová
zuzanabartonova9@gmail.com
3.C Mgr. Monika Kalná
monika.kalna@zsnabielenisku.sk
3.D Mgr. Peter Tichý
tichypeto@gmail.com
4.A Mgr. Katarína Hlobeňová
katarina.hlobenova@zsnabielenisku.sk
4.B PaedDr. Sylvia Prešinská
sylvia.presinska@zsnabielenisku.sk
4.C Mgr. Miroslava Keráková
miroslava.kerakova@zsnabielenisku.sk
4.D Mgr. Marianna Marcinková
marianna.marcinkova@zsnabielenisku.sk
Trieda Triedni učitelia - II. stupeň
5.A Mgr. Darina Petrášová
darina.petrasova@zsnabielenisku.sk
5.B Mgr. Katarína Veselková
katarina.veselkova@zsnabielenisku.sk
6.A Ing. Štefánia Gorelová
stefania.gorelova@zsnabielenisku.sk
6.B PaedDr. Viktória Balážová
viktoria.balazova@zsnabielenisku.sk
6.C Mgr. Ivanka Chytrá
ivanka.chytra@zsnabielenisku.sk
7.A Mgr. Katarína Debnárová
katarina.debnarova@zsnabielenisku.sk
7.B Mgr. Jana Vargová
janka.vargova@zsnabielenisku.sk
7.C Mgr. Ján Ihracký
jan.ihracky@zsnabielenisku.sk
8.A Mgr. Mária Vitteková
maria.vittekova@zsnabielenisku.sk
8.B Mgr. Daniela Sadloňová
daniela.sadlonova@zsnabielenisku.sk
8.C Mgr. Slávka Chripková
slavka.chripkova@zsnabielenisku.sk
9.A PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
9.B Ing. Silvia Vanišová
silvia.vanisova@zsnabielenisku.sk
9.C PaedDr. Erika Goliašová
erika.goliasova@zsnabielenisku.sk