Záujmové krúžky

Na našej škole v školskom roku 2023/2024 funguje 34 krúžkov:

  • jazykové krúžky (5)
  • športovo-pohybové krúžky (10)
  • prírodovedné krúžky (5)
  • umelecko-tvorivé krúžky (11)
  • jedlá a nápoje (3)
Jazykové krúžky Kedy a kde Ročník
Sing with me
Nauč sa anglicky s pesničkami

PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
PONDELOK (14:00)
Trieda 9.A
1.-2. ročník
Hravá angličtina
Mgr. Katarína Debnárová
UTOROK (14:00)
Trieda 7.A
3.-4.ročník
Rozcvička jazýčka s logopédom
Blahová
PONDELOK (14:00)
kabinet šk. logopéda
1.-2.ročník
Príprava na testovanie 9 (SJ) I.
Mgr. Ján Ihracký
ŠTVRTOK (14:00)
Trieda 7.C
9.A, 9.B
Príprava na testovanie 9 (SJ) II.
Mgr. Miroslava Keráková
PONDELOK (14:00)
Trieda 9.C
9.C
Športo-pohybové krúžky Kedy a kde Ročník
Stolný tenis 1
Jana Krajčovičová
UTOROK (15:00)
Hala
1.-2.ročník
Stolný tenis 2
Mgr. Petra Koczúrová
UTOROK (13:15)
Hala
1.-2. ročník
Stolný tenis 3
Mgr. Gabriela Groschmidtová
PONDELOK (13:30)
Hala
3.-4. ročník
Stolný tenis
Ing. Silvia Vanišová
ŠTVRTOK (14:00)
Hala
5.-9. ročník
Futbal 1
Mgr. Ján Ihracký
PONDELOK (14:00)
Telocvičňa
5.-6. ročník
Futbal 2
Mgr. Ján Ihracký
PIATOK (14:00)
Telocvičňa
7.-9. ročník
Futbal 3. ročník
Mgr. Peter Tichý
STREDA (13:30)
Telocvičňa
3. ročník
Futbal 4. ročník
Mgr. Peter Tichý
STREDA (14:15)
Telocvičňa
4. ročník
Vybíjaná 1
Mgr. Dana Buchláková
UTOROK (13:30)
Telocvičňa
4. ročník
Vybíjaná 2
Mgr. Dana Buchláková
UTOROK (14:15)
Telocvičňa
4. ročník
Prírodovedné krúžky Kedy a kde Ročník
Matematika hrou
Ing. Štefánia Gorelová
PONDELOK (14:00)
Trieda 6.A
6. ročník
Hravá matematika
Mgr. Mária Vitteková
ŠTVRTOK (14:00)
Trieda 8.A
8. ročník
Hravá matematika
Mgr. Jana Vargová
UTOROK (14:00)
Trieda 9.C
9. ročník
Príprava na testovanie 9 (MAT)
Mgr. Veronika Krekáčová
STREDA (14:00)
Trieda 5.B
9. ročník
Programovanie
Mgr. Peter Mydliar
STREDA (14:00)
Učebňa INF1
5.-9. ročník
Umelecko-tvorivé Kedy a kde Ročník
Výtvarné tvorenie 1
Mgr. Slávka Chripková
ŠTVRTOK (14:00)
Trieda 8.B
1. ročník
Výtvarné tvorenie 2
Mgr. Veronika Krekáčová
PONDELOK (14:00)
Trieda 5.B
2. ročník
Výtvarné tvorenie 3
Mgr. Slávka Chripková
STREDA (14:00)
Trieda 8.B
3. ročník
Šikovné ruky
Mgr. Katarína Veselková
STREDA (14:00)
Dielňa
3.-4. ročník
Lego 1
Mgr. Petra Koczúrová
PONDELOK (14:00)
Kútik
1.-4. ročník
Lego 2
Mgr. Renáta Gábrišová
UTOROK (14:00)
Kútik
1.-4. ročník
Lego 3
Mgr. Iveta Baková
STREDA (14:00)
Kútik
1.-2. ročník
Spevácky
Mgr. Beata Kraková
UTOROK (14:00)
Jedáleň
3.-4. ročník
Rádio BODKA
Mgr. Linda Čintalová
ŠTVRTOK (14:00)
Trieda 9.A
5.-9. ročník
Výtvarné tvorenie
Mgr. Slávka Chripková
STREDA (14:00)
Trieda 8.B
5-6. ročník
Arteterapia
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
STREDA (14:00)
párny týždeň
Trieda 9.A
5.-9. ročník
Jedlá a nápoje Kedy a kde Ročník
Vinohradnícko-záhradkársky
PaedDr. Erika Goliašová
PONDELOK (podľa dohody)
Pred kabinetom
5.-9. ročník
Varenie 1
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
STREDA (14:00)
nepárny týždeň
Trieda 9.A
5.-9. ročník
Varenie 2
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
PIATOK (14:00)
nepárny týždeň
Trieda 9.A
5.-9. ročník