Školský časopis OSA

Školský časopis OSA je náš spoločný projekt založený pani učiteľkou Mgr. Boženkou Jánošovou v školskom roku 1997. Od vtedy si prešiel mnohými zmenami a mnohé ho v budúcnosti ešte čakajú. Dnes sa o obsahovú stránku starajú učitelia slovenského jazyka v spolupráci so žiakmi. O grafickú podobu sa stará Mgr. Peter Ľupták.

Jarné číslo časopisu OSA 4 - 2023/2024

Milí naši čitatelia,

prinášame vám posledné tohtoročné vydanie nášho školského časopisu OSA. V tomto čísle nájdete bohatú nádielku uplynulých udalostí, rozhovor s našou pani logopedičkou, rozhovory s úspešnými žiakmi deviateho ročníka ako aj bohatú galériu našich tvorivých žiakov. Potešia informácie z oblasti prevencie, technické okienko a nebude chýbať ani klasická zábava a vedomostný kvíz.

Prajeme príjemné čítanie

Školský časopis OSA 4 (2023/2024)
  • Láska je dôležitá
  • Madonan
  • Rozhovor - Mgr. Ivana Kisková
  • Naši úspešní žiaci
  • Mesto v meste
  • Póla radí deťom
  • Affinity Publisher