Pravidlá (Vízia školy)

Celoživotné pravidlá, ku ktorým žiakov vedieme:

 • Byť ľudský
 • Zodpovednosť za svoje konanie
 • Snaha - pokúšam sa o niečo s vynaložením čo najväčšieho úsilia
 • Získavať komunikačné zručnosti
 • Aktívne počúvanie - prijímať názory iných
 • Pravdivosť - vždy sa vyplatí
 • Vytrvalosť - pokračujem v začatej práci, dielo dokončím
 • Iniciatíva a ochota - som schopný vykonať to, čo je potrebné
 • Flexibilita - v prípade potreby som schopný plány meniť
 • Organizácia - plánovanie, usporadúvanie a organizácia
 • Zmysel pre humor - viem sa smiať a som veselý bez zraňovania iných