Naše aktivity v Školskom klube detí

ŠKD (2023/2024)

Popoludnie s kultúrou

Krásne piatkové popoludnie zažili naše najmladšie deti zo školského klubu, keď v priestoroch našej školy mohli vidieť a byť súčasťou divadelného predstavenia. Deťom sa predstavili umelci z divadla „Zábavka“, ktorí zahrali rozprávku „Zakliat... viac 

Prvá pomoc v ŠKD

Vieš poskytnúť prvú pomoc? Prvá pomoc formou rozprávky pre deti... V piatok, dňa 13.10.2023, sme si na našu školu v poobedných hodinách do ŠKD pozvali tím profesionálnych záchranárov z OZ Rescue Malé Karpaty. Deťom tretieho ročníka posky... viac 
ŠKD (2022/2023)

Deň Zeme v ŠKD

DEŇ ZEME je sviatok našej planéty, ktorý oslavujeme už od roku 1970. Je zameraný na propagáciu a podporu ochrany životného prostredia. Ako každý rok, aj tento rok sa pani vychovávateľky spolu s deťmi zapojili do celoklubových aktivít, ktoré... viac 

Jablkové hodovanie

Druhý októbrový víkend sa 2.oddelenie ŠKD zúčastnilo každoročného podujatia, ktoré nesie názov Jablkové hodovanie. Pani vychovávateľka za pomoci rodičov a detí pripravila chutné koláčiky, ktoré mali spoločného menovateľa - jablko. Okrem k... viac 
ŠKD (2021/2022)
ŠKD (2020/2021)

Vianoce v ŠKD

Vianoce sú časom lásky, dobroty, tepla domova, časom, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou, priateľmi. Predvianočný čas je pre deti magickým a väčšinou najkrajším obdobím roka. Nedočkavé a zvedavé očká... viac 

Jablkobranie v 1.D

Začiatkom mesiaca november sme v ŠKD v spolupráci s triednou učiteľkou Gabikou Groschmidtovou zorganizovali tvorivé dielničky pod názvom „Jablkobranie“. Jablkobranie, alebo (jablkové hodovanie) ako oslava jesene bolo úžasným ukončením tohto... viac 
ŠKD (2019/2020)
ŠKD (2016/2017)