Sponzori a partneri

ĎAKUJEME všetkým sponzorom,
ktorí akoukoľvek formou prispeli k zveľaďovaniu našej školy.