Vyučovanie online (Microsoft 365)

Microsoft 365 v našej škole

V našej škole využívame službu Microsoft 365, v rámci ktorej má každý žiak a zamestnanec zriadený školský účet v tvare emailovej adresy meno.priezvisko@zsnabielenisku.sk. Školský účet slúži na prihlásenie sa do školského informačného systému, ktorého súčasťou je viacero aplikácií. Pri prvom prihlásení alebo tiež po obnove hesla administrátorom systém požaduje zmenu pôvodného hesla. Nové heslo, ktoré si takto nastavíte, si bezpečne uschovajte. Budete ho potrebovať pri prihlasovaní sa do aplikácií v rámci služby Microsoft 365.

K základným aplikáciám služby patrí Teams, ktorý vám umožňuje komunikáciu so spolužiakmi a učiteľmi písomne, alebo prostredníctvom hovoru či videohovoru. Microsoft 365 obsahuje textový editor Word, tabuľkový procesor Excel, nástroj na tvorbu prezentácií PowerPoint, poznámkový blok OneNote, nástroj na tvorbu formulárov či kvízov Forms a mnoho iných aplikácií. Súčasťou školského účtu je aj emailový účet spravovaný aplikáciou Outlook. Všetky vaše údaje sú ukladané v cloudovom úložisku OneDrive.

Microsoft 365 inštalácia Všetky tieto aplikácie si môžete nainštalovať a používať na všetkých bežne dostupných platformách ako Windows, MacOS, Linux, Android, iOS a tiež aj prostredníctvom internetového prehliadača. Inštalovať balík Microsoft 365 môžete až na 5 svojich zariadeniach. Inštalácia v počítači je veľmi jednoduchá a najnovší inštalačný program získate po prihlásení sa do služby Microsoft 365 kliknutím vpravo hore na tlačidlo "Inštalovať aplikácie".

Prihlásiť do systému sa môžete na stránke www.office.com. Jednoduchý videonávod na používanie aplikácie Teams nám pripravili predstavitelia spoločnosti Microsoft pre Slovensko.

Viac informácií (návody, webináre) nájdete na BLOGu Vzdelávanie pre budúcnosť.

Technická podpora školy:

 Aplikácie služby Microsoft 365

Microsoft WORD
Textový editor s množstvom funkcií pre písanie a úpravu textu, vkladanie obrázkov, tabuliek a iných objektov systému Office.
Microsoft EXCEL
Tabuľkový procesor, ktorý umožňuje tvorbu tabuliek a grafov. K dispozícii má množstvo vzorcov uľahčujúcich spracovanie údajov a automatizáciu.
Microsoft POWERPOINT
Nástroj na tvorbu prezentácií obsahujúci množstvo šablón s podporou efektov, animácií a plného automatizovania.
Microsoft TEAMS
Aplikácia umožňuje komunikáciou (chat), videokonferencie vo vysokom rozlíšení, posielanie súborov, zdieľanie obrazovky a prezentácií.
Microsoft OUTLOOK
Online aplikácia na správu školského emailu s kapacitou až 50GB a s možnosťou posielania príloh až do 25MB.
Microsoft ONENOTE
Digitálny poznámkový blok s možnosťou vkladania obrázkov, textu, zvuku, videí. Podporuje systém záložiek a zdieľanie.
Microsoft FORMS
Program umožňuje tvorbu formulárov, kvízov, ankiet, ale aj skúšobných testov s automatickým vyhodnotením.
Microsoft ONEDRIVE
Úložisko údajov s kapacitou 1 TB. Osobný úložný priestor dokumentov a iných súborov s možnosťou zdieľania.