Správni zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 88 zamestnancov z čoho 66 je pedagogických, 5 odborných a 17 nepedagogických.

Správni zamestnanci
ODDELENIE PAM Mgr. Alena Smolenová
pam@zsnabielenisku.sk
TAJOMNÍČKA, ÚČTOVNÍČKA Adriana Leschingerová
adriana.leschingerova@zsnabielenisku.sk
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK Soňa Slimáková
DIGITÁLNY KOORDINÁTOR Mgr. Peter Ľupták
digitalnykoordinator@zsnabielenisku.sk
ŠKOLNÍK Ing. Milan Červenka
VRÁTNIČKA Jana Fajnorová
Upratovačky
Dana Eckerová Eva Kosecová
Katarína Staňová Jozefa Prutkayová
Školská jedáleň
VEDÚCA
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Zuzana Ondrušová
jedalen@zsnabielenisku.sk
Daria Čuha Renáta Martinčová
Jana Farkašová Zuzana Mikolášová
Ľudmila Grančičová Lenka Slováková
Lucia Igrinyiová Nikola Krausová
Mariana Matúšková