Konzultačné hodiny

Vážení rodičia, konzultácie s vedením školy, pedagogickými i odbornými zamestnancami za účelom riešenia výchovno-vzdelávacích výsledkov Vašich detí, prípadne iných záležitostí, sú možné počas vyššie uvedených dní, resp. vo vyššie uvedených konzultačných hodinách, avšak len po predchádzajúcom dohovore s konkrétnym zamestnancom, a to prostredníctvom telefonickej, mailovej komunikácie alebo komunikácie prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Konzultačné hodiny vedenia školy, pedagogických i odborných zamestnancov školy
Vedenie školy PONDELOK - PIATOK
Pedagogickí zamestnanci PONDELOK - PIATOK
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
VÝCHOVNÝ PORADCA
UTOROK
14:00 - 15:00
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
KARIÉROVÝ PORADCA
PONDELOK
15:00 - 16:30
Mgr. Ivana Kisková
ivana.kiskova@zsnabielenisku.sk
LOGOPÉD
ŠTVRTOK
13:30 - 15:30
Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
ŠTVRTOK
13:30 - 15:30
Mgr. Martina Bacigálová
martina.bacigalova@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
UTOROK a ŠTVRTOK
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
UTOROK
STREDA a ŠTVRTOK
od 8:00 do 14:00
prípadne po dohode
Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com
SOCIÁLNY PEDAGÓG
PONDELOK
UTOROK
PIATOK