Odhlásenie zo stravy

  • Od triednych učiteľov alebo vedúcej Školskej jedálne (ŠJ) ste dostali prihlasovacie údaje do systému ŠJ. Do systému ŠJ sa dostanete zobrazením Jedálneho lístka Do systému sa prihlásiťe kliknutím na Prihlásenie.
  • Cez Obchod Play v mobile si môžete stiahnuť aplikáciu Jedáleň Verzia 1.5, je nevyhnutné si nájsť názov našej školy - Pezinok - Na bielenisku 2, zadať prihlasovacie údaje...

Odhlasovať/prihlasovať sa môžete deň vopred do 14:00 h., v pondelok do 7:30 h.

Vo svojom účte si zároveň môžete sledovať stav svojich poplatkov v ŠJ.