Projekt Moderná inklúzia

Názov projektu: Moderná inklúzia Kód projektu: 312011J534 Trvanie projektu: 01/2018 - 12/2020 Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prílohy: