Občianske združenie Školák na Bielenisku

Združenie rodičov a priateľov školy nadobudlo právnu formu občianskeho združenia (ďalej len OZ), ktoré bolo zaregistrované ako „Občianske združenie Školák na Bielenisku“ (IBAN: SK54 0200 0000 0030 6008 4553, IČO: 42260256). Má svoju „zriaďovaciu listinu“ a „stanovy“. Výkonnými orgánmi OZ sú „valné zhromaždenie“, ktoré tvoria všetci platiaci rodičia detí – žiakov ZŠ (podrobnosti v stanovách). Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz do roka (ide o naše pravidelné stretnutia v jedálni školy, kde si odhlasujeme základné dokumenty a postupy). Ďalším výkonným orgánom OZ a v prípade potreby aj kontaktným orgánom pre vás rodičov ako aj zamestnancov školy je prezídium OZ, ktorého volenými členmi sú:

Prezídium občianskeho združenia
Peter Kramár predseda
Jana Krajčovičová podpredseda
Ľudmila Ráczová ekonóm
Marína Majerčáková člen
Peter Chovanec člen
Richard Oravec člen
Eduard Štamm člen

Rodičia sa spravidla stretávajú s triednymi učiteľmi na rodičovských združeniach a riešia spolu problematiku výchovno – vzdelávacieho procesu, známky, správanie, ale aj všetky ostatné problémy dotýkajúce sa chodu školy. Zároveň majú zvoleného zástupcu združenia rodičov za triedu, ktorý ich zastupuje v celoškolskom združení rodičov, kde sa riešia otázky vzájomného kontaktu so školou a jej vedením (pravidelne sa zasadnutí zúčastňuje p. riaditeľka školy).

Stanovy občianskeho združenia

Triedni dôverníci:

Zástupca školy: Jana Krajčovičová

Zástupcovia tried
1.A Zuzana Hozová Lenka Jančariková
1.B Simona Schabjuková Andrej Borbuliak
1.C Monika Klimentová Monika Madarászová
2.A Diana Gaálová Jana Oravcová
2.B Zuzana Slezáková Jozef Gálik
2.C Dáša Hanuščinová Rastislav Bielik
3.A Zuzana Hozová Ivana Pastorková
3.B Michaela Aulitisová Marcela Nagyová
3.C Daniela Hacherová
3.D Monika Miková
4.A Lucia Pilková Ivana Mišúnová
4.B Lucia Kuková Silvia Kubová
4.C Mária Malotová Linda Cedzová
4.D Juraj Zmeko Branislav Kalman
5.A Michaela Aulitisová Božena Fialová
5.B Elena Lackovičová Simona Schabjuková
6.A Viera Mihaľková Michaela Kramárová
6.B Jana Manzátová Lucia Velčíková
6.C Lucia Okonová/td> Richard Oravec
7.A Dana Eckerová
7.B Andrea Pálková Jana Oravcová
7.C Diana Turiničová
8.A Margita Keblušková Veronika Pavlíková
8.B Viera Mihaľková Peter Chovanec
8.C Ladislav Ferenczi Barbora Bíliková
9.A Elena Bročková
9.B Peter Kramár
9.C Ľudmila Nagyová Marína Majerčáková