Termíny v školskom roku

Hlavné termíny organizácie školského roka 2023/2024:

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
  • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2022 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa konč 31. januára 2024 (utorok).
  • Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024.
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27.10.2023
(piatok)
30.10.2023 - 31.10.2023 2.11.2023
(štvrtok)
VIANOČNÉ 22.12.2023
(piatok)
23.12.2023 - 7.1.2024 8.1.2023
(pondelok)
JARNÉ 1.3.2024
(piatok)
4.3.2024 - 8.3.2024 11.3.2024
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 27.3.2024
(streda)
28.3.2024 - 2.4.2024 3.4.2024
(streda)
LETNÉ 28.6.2024
(piatok)
1.7.2024 - 31.8.2024 2.9.2024
(pondelok)
Testovanie 9 - 2023/2024
RIADNY TERMÍN 20.3.2024
(streda)
NÁHRADNÝ TERMÍN 4.4.2024
(štvrtok)
Prijímacie skúšky na stredné školy pre odbory vzdelávania, v ktorých sa
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
1. termín 29.4.2024
2. termín 9.5.2024
Prijímacie skúšky na stredné školy pre odbory vzdelávania, v ktorých sa
nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
1. termín 2.5.2024
2. termín 6.5.2024
Prehľad termínov na overenie špeciálnych schopností,
zručností a nadania na stredných športových školách
1. overenie športového nadania 25. marec až 19. apríl 2024
pre všetky druhy športov
2. overenie zdravotnej spôsobilosti 1. termín - 29. apríl 2024
prípadne 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024
2. termín - 9. máj 2024
prípadne 10. máj 2024 a 13. máj 2024