Vyučovací deň (Zvonenie v škole)

Triedy sú umiestnené v jednej budove Základnej školy, Na bielenisku 2 v Pezinku.
Vyučovanie začína o 8:00 hod.

Časové rozvrhnutie vyučovania Začína Končí
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 9:50 10:35
Veľká prestávka
4. hodina 10:55 11:40
5. hodina 11:50 12:35
6. hodina 12:45 13:30
Obedná prestávka
7. hodina 14:00 14:40
8. hodina 14:45 15:25
Jedáleň Začína Končí
Podávanie obedov 12:00 14:00
Školský klub detí Začína Končí
Ranná starostlivosť o deti v ŠKD 6:00 7:45
Popoludnajšia starostlivosť o deti v ŠKD 11:30 17:30
Pobyt vonku - všetky oddelenia 14:00 15:00