Školské rádio BODKA

Rádio BODKA je náš školský mediálny klub žiakov. V školskom roku 2022/2023 vedenie krúžku prevzala pani učiteľka Mgr. Linda Čintalová. V rádiu vám pravidelne prinášame náš pohľad na aktuálne témy, školské spravodajstvo, informácie zo školského parlamentu a mnoho iného previazaného s obľúbenými piesňami. Do jednotlivých relácií vnášame väčšie či menšie inovácie a do každej vložíme aj kus nášho srdiečka. O technické spracovanie sa stará Mgr. Peter Ľupták. Uvítame akékoľvek návrhy na zlepšenie rovnako ako aj chuť zapojiť sa do nášho tímu.

Valentínske vysielanie rádia BODKA

Ahojte, milí poslucháči, prihovárame sa vám prvýkrát v tomto roku a to s naším valentínskym vysielaním. V tomto vysielaní sa dozviete niečo o pôvode sviatku svätého Valentína, zvyklostiach a tiež vám prezradíme, ako si zhotoviť valentínku.

Prajeme príjemné počúvanie.