Krúžok stolného tenisu pre najmenších

Krúžok stolného tenisu sa na našej ZŠ otvára každoročne a funguje od októbra do takmer konca júna. O tento športový krúžok majú žiaci veľký záujem, o čom svedčí každoročne počet prihlásených žiakov. Malí športovci sa tu učia herným základom, oboznamujú a zdokonaľujú sa v  technikách stolného tenisu. Krúžok stolného tenisu je u žiakov obľúbený. Som rada, že vedenie školy podporuje u našich žiakov možnosť športovo sa realizovať, pretože práve pri tomto športe sa rozvíja u dieťaťa nielen fyzická zdatnosť, ale rozvíja sa aj samostatné logické herné myslenie, psychická odolnosť, koncentrácia, individuálna zodpovednosť a bojovnosť ducha. Viesť krúžok stolného tenisu pri počte 13 – 16 žiakov je síce práca náročná a vyžaduje si nesmiernu trpezlivosť a pedagogickú zručnosť, ale aj krásna a keď vidíte šťastné a usmiate deti, ktoré sem s  radosťou prichádzajú aj odchádzajú, určite aj práca zmysluplná.

Krúžok stolného tenisu