ENGLISHSTAR

25. apríla 2024 sa 74 žiakov našej školy z rôznych ročníkov zúčastnilo celoslovenskej korešpondenčnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar. Na celom Slovensku sa do súťaže zapojilo 25 685 žiakov zo 749 škôl a súťažili aj žiaci v Českej rep... viac 

Protidrogový vlak

Dňa 23.4.2024 navštívili žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka interaktívny Protidrogový vlak (Revolution Train). Ide o projekt, ktorý sa venuje prevencii proti drogám zaujímavým a moderným spôsobom. Prostredníctvom interaktívnej prehl... viac