Letná prázdninová činnosť ŠKD - OBSADENÉ

Z dôvodu vysokého záujmu a tým naplnenia voľných miest letnej prázdninovej činnosti, je prihlasovanie UKONČENÉ.

Vážení rodičia!

Školský klub detí v spolupráci s vedením školy pripravuje aj v tomto školskom roku pre žiakov 1.stupňa našej školy letnú prázdninovú činnosť (LPČ), a to v dvoch termínoch.

1. termín: 1. - 4. júl 20242. termín: 8. - 12. júl 2024

Letná prázdninová činnosť ŠKD

Pripravené sú dni plné atraktívnych výletov, hier, súťaží, kvízov a športu. Pre deti bude v škole zabezpečený obed a pitný režim.

Dieťa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na zvolený jeden týždeň na stránke školy www.zsnabielenisku.sk, a to buď na 1.termín, alebo na 2.termín. Prihlášky je nutné vyplniť do 15.júna 2024.

Denný tábor bude prebiehať v čase od 7:00 hod. (nástup detí najneskôr do 8:00 hod.) do 16:00 hod.

Platba: 50 EUR/týždeň. V poplatku sú zahrnuté výdavky na materiál, výlety, tvorenie a režijný poplatok za stravu. Poplatok je nutné uhradiť vedúcej vychovávateľke J. Krajčovičovej, alebo kmeňovej vychovávateľke do 20. júna 2024 . Ak nebude poplatok uhradený včas, dieťa bude vylúčené z LPČ ŠKD. Prihlásenie detí je záväzné, akceptujeme odhlásenie dieťaťa len na základe lekárskeho potvrdenia z dôvodu choroby. Ak bude mať dieťa vlastnú stravu, nebude rodič uhrádzať režijný paušálny poplatok za stravu (8 eur).

Upozornenie:
Počet prihlásených detí je limitovaný - max. 40 detí/týždeň, uprednostňujeme deti zamestnaných rodičov. Deti z iných škôl na letnú činnosť neprijímame.

Prílohy:

  • Prihláška na Letnú prázdninovú činnosť - prihlasovanie UKONČENÉ