Prevádzka ŠKD v posledný deň v školskom roku

Oznamujeme rodičom, že prevádzka Školského klubu detí bude v piatok 28.6.2024 (posledný deň v školskom roku) do 15:00 hod.