Expert Geniality 2023/2024

Výsledky 17. ročníka súťaže

Aj v tomto školskom roku sa 16 odvážni žiaci z našej školy prihlásili do súťaže EXPERT GENIALITY. Zaradili sa tak medzi 13392 žiakov zo 767 škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do 17. ročníka tejto súťaže.

Žiaci boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. Mohli si vybrať z rôznych oblastí: Mozgolamy, Do you speak English?, Od Dunaja k Tatrám, Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry. Naši starší žiaci získali len účastnícke diplomy, ale šiestak Patrik Mesároš sa v oblasti Päť jazykov kultúry dostal medzi „expertov“, keďže sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka. Zaradili sa k nim aj piatak Šimon Valachovič v oblasti Ako funguje svet a piatačka Natália Brezinová v oboch oblastiach, Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Za umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí získali naši piataci Natália Brezinová z 5.A a Šimon Valachovič z 5.B titul „TOP EXPERT“.