Bezpečnosť na internete

Dostupnosť informácií všetkého možného druhu zažíva svoj doteraz najväčší rozmach. To je výborná vec, ale ako všetko, aj kybersvet má svoju odvrátenú stránku. Skôr či neskôr bude Vaše dieťa s technológiami konfrontované, pretože v súčasnej dobe sa posúva hranica, kedy sa dieťa dostáva do kontaktu s kyberpriestorom. Počítače sa používajú už na základnej škole, ich využitie sa znásobilo práve v čase koronakrízy.

Od januára 2024 koordinátorka prevencie našej školy – Mgr. Andrea Daniel - zrealizovala prednáškovú činnosť zameranú na tému - Bezpečnosť na internete - pre deti v ŠKD v týchto triedach:

 • 18.03.2024 v 3.A
 • 19.03.2024 v 4.C
 • 25.03.2024 v 1.A
 • 26.03.2024 v 4.A
 • 08.04.2024 v 3.C

Ilustračný obrázok

Zamysleli ste sa nad tým... Ako Vaše dieťa využíva počítač vo voľnom čase? Čo presne (aj na požičanom) mobile robí, aké mobilné aplikácie a webové stránky navštívi? Využíva Vaše dieťa sociálne siete alebo četové miestnosti a akých ľudí tu stretáva? Aké riziká sú spojené s trávením času detí a tínedžerov na internete?

Niekedy aj nevhodne zobrazená reklama či hra s explicitným až násilným obsahom môže byť pre dieťa podnetom k šikane v kyberpriestore.

V kyberpriestore funguje anonymita a spoločnosti zastrešujúce sociálne siete nepreverujú skutočný vek užívateľa, ktorý sa zaregistruje. Pozor si treba dávať aj na nedôveryhodné odkazy, ktoré môžu v sebe obsahovať škodlivý kód či vírus, prípadne externý preklik na ďalšiu nebezpečnú stránku.

Ilustračný obrázok

Aké možnosti prevencie máte ako rodič v prípade voľnočasových aktivít Vášho dieťaťa na internete?

Jednou z možností je aplikácia Rodičovská kontrola. V súčasnosti sú programy či aplikácie na rodičovskú kontrolu mobilu a počítača. Ponúkajú ich operátori, spoločnosti, ktoré prevádzkujú siete vyhľadávačov aj výrobcovia mobilov. Stačí si vybrať podľa svojich preferencií. Aplikácie Vám umožnia mať neustály prehľad o aktivitách detí a pritom im ponechávajú dostatočnú voľnosť. Aplikácia umožňuje blokovať webové stránky aj kategórie stránok, ktoré by mohli obsahovať nebezpečný alebo nevhodný obsah. Aplikácia deti navádza, aby sa zaujímali o to, prečo sa na stránku nedostali, porozprávali sa o tom s rodičmi, prípadne ich požiadali o prístup k stránke. Najdôležitejšia je vzájomná dôvera a pravidelná komunikácia s deťmi, prípadne zabezpečenie prístupu do počítača Vášho dieťaťa, vrátane zabezpečenia jeho sociálnych sietí. Nástroje na kontrolu mobilu a počítača detí majú širokú paletu funkcií, vďaka ktorým aj technicky menej zdatní rodičia zaistia bezpečnosť detí na internete. Určitá forma kontroly je aj možnosť obmedziť čas, ktorý dieťa trávi na zariadení. V prípade malých detí by to malo byť maximálne 10 až 30 minút, mladším školákom stačí hodina denne, pri tých starších odporúčame nastaviť denný limit nie vyšší ako 2 hodiny. Limit sa dá v prípade, že dieťa zariadenie potrebuje v škole, predĺžiť. Program na kontrolu mobilu je tiež strážcom aplikácií, s ktorým môžete určiť časový limit a rozpočet pre aplikácie, ale i to, aké aplikácie si vzhľadom na svoj vek deti môžu nainštalovať. Využíva sa systém s rôznou úrovňou kontroly. Kontroluje, či aplikácie, ktoré deti spúšťajú, sú vhodné pre nastavený vek. Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak:

 • nečakane prestane používať počítač,
 • sa zdá byť nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile,
 • sa zdá byť nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača,
 • uniká do choroby, nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači,
 • uzatvára sa pred rodinou a priateľmi a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,
 • uniká do sveta fantázie, počítačových hier

Kyberútoky, kyberšikana, sexuálni agresori, za iných podmienok neprístupný obsah... to všetko na internete existuje a najlepším spôsobom, ako sa pred tým ochrániť, je prevencia. Prirodzene nedokážete byť dieťaťu neustále za chrbtom a sledovať jeho správanie online, ale môžete dieťa vzdelať a upozorniť na riziká, s ktorými sa môže stretnúť.

Základom je hlavne komunikácia!

Ilustračný obrázok

Koordinátorka prevencie dňa 08.04.2024 nadviazala na spomenuté oblasti a pokračovala rôznymi aktivitami v triede 3.C na tému – Klíma v triede (Aby sa nám v triede dobre žilo). Na úvod deťom premietla krátke video o kyberšikane, následne deti vyplnili pracovný list Trieda bez šikanovania, v ktorom anonymne vyjadrovali svoje názory, skúsenosti. Ďalšou aktivitou bola hra – Loptička prianí, prostredníctvom ktorej deti vyslovili svoje priania, ako by sa mali k sebe navzájom správať. Deti sedeli na koberci v kruhu, hádzali si medzi sebou loptičku, pokým sa všetci nevystriedali. Ten, kto hádzal, vyslovil svoje prianie smerom k ostatným. Do hry sa zapojila aj pani vychovávateľka. Poslednou, najzaujímavejšou aktivitou bol pracovný list Poznáte sa dobre? Deti napísali meno a priezvisko svojho najlepšieho kamaráta z triedy a písali o tom, čo si myslia, aké má napr. obľúbené zvieratko, obľúbený šport, či obľúbené jedlo. Potom nakreslili darček, o ktorom si mysleli, že by ich kamaráta potešil, ak by mu ho venovali. Darček pomenovali. Potom si navzájom kamaráti tento list vymenili a dopísali, aká je skutočnosť. Deti sa pobavili, zasmiali. Bolo to veľmi milé a zaujímavé, pretože sa touto hravou formou dozvedeli o sebe aj niečo nové.

Na záver sa ako kolektív zhodli na Desatoro „včielok“, ktoré sa budú snažiť dodržiavať, aby sa im v triede dobre žilo.

Ilustračný obrázok