Deň zdravej výživy

Tak ako každý rok, aj tento rok sme si na I. stupni pripomenuli, že 16. október patrí Svetovému dňu zdravej výživy. Prostredníctvom prezentácií sme si pripomenuli význam zdravej výživy a že je pre nás veľmi dôležitá, aj keď sa na ňu častokrát zabúda.

Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity, ktoré sa zrealizovali počas vyučovacích hodín. Žiaci spoločne vytvárali plagáty, tajničky, básničky, ochutnávali rôzne nátierky, tvorili z ovocia a zeleniny, iní zase rozvíjali finančnú gramotnosť nákupom ovocia a zeleniny a ochutnávali jablkové koláče. Navyše, každému ročníku bola pridelená jedna farba ovocia/zeleniny, ktorú si v tento deň obliekli. V školskej jedálni sme si pochutili na lososovi s dusenou zeleninou a opekanými zemiakmi a špagetách so syrom tofu a zeleninou.

Žiaci realizovali všetky aktivity s radosťou, zabavili sa pri nich a dozvedeli sa niečo nové o zdravotnom životnom štýle a potravinách, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Veríme, že si odniesli nové zážitky a tešíme sa na Svetový deň zdravej výživy opäť o rok.

Na záver sa chcem poďakovať učiteľom a žiakom, ktorí sa zúčastnili Svetového dňa zdravej výživy.