Deň Zeme na 2. stupni

Deň Zeme (22.4.2024) sme na 2.stupni oslávili v rámci projektu 200 ton z lesa von. Zapojilo sa do neho 308 žiakov od piateho po deviaty ročník. Každý ročník mal na starosti inú oblasť Pezinka a spoločne sa nám podarilo vyzbierať 141,13 kg rôzneho odpadu. Žiaci našli drobný papierový a plastový odpad, ale aj výfuky, tehly a veľké pneumatiky. Najväčší zberači boli odmenení tričkom z projektu. Radi sme prispeli našou prácou k vyčisteniu nášho mesta.