Oslávili sme MDD

V piatok 31.5.2024 žiaci tretieho ročníka a 4. A triedy oslávili svoj sviatok výletom do Hrubého Šúra. Cieľom bol Ekopark Relax. Previezli sme sa po areáli na vlečke traktora, videli sme rôzne zvieratá, zahrali sme si futbal, vybíjanú a množstvo iných spoločenských ako aj pohybových hier. Na obed sme si spoločne opiekli špekáčiky a iné dobroty. Spoločne sme upratali areál, odmenili deti malou sladkosťou a plní zážitkov sme sa vrátili späť.