Plavecký výcvik - 6.ročníky

V dňoch 3.-7.6.2024 sme so žiakmi 6. ročníkov absolvovali plavecký výcvik v prekrásnom športovom komplexe X-Bionic Sphere v Šamoríne. Bol to netradičný plavecký výcvik. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa plaveckých zručností. Každú plaveckú skupinu si odborne viedol jeden z našich učiteľov telesnej a športovej výchovy. Všetky deti sa naučili a technicky zvládli plavecký štýl ZNAK. Tu chcem vyzdvihnúť šikovnosť žiakov z poslednej skupiny, kde sa nám z úplných neplavcov stali plavci. Plavci, ktorí sa neboja ležať na vode, fúkať vzduch do vody a krásne si v závere odplávali celý znak. V ostatných skupinách sa učitelia a tréneri v jednom snažili deťom odovzdať aj základy pre plavecké štýly KRAUL a PRSIA. Tu tiež môžeme hromadne vyjadriť pochvalu všetkým členom v jednotlivých družstvách. Po odplávaní si žiaci za odmenu užívali oddych v relaxačných bazénoch a na tobogánoch, ktoré mali pre nich veľkú motivačnú funkciu. Zahrali sme si aj vodné pólo či iné vodné hry, ktoré sa žiakom veľmi páčili. A ten najväčší zážitok pre nás všetkých prišiel v posledný deň v piatok. V X-Bionic sa konali celoslovenské plavecké preteky. Mali sme možnosť vidieť plávať rôznych plavcov z rôznych plaveckých klubov na Slovensku, rovnako našich bývalých žiakov, ktorí už plávajú na vysokej úrovni. Stretli sme aj plavkyňu Martinu Moravcovú. Ďakujeme, že sme to mohli zažiť. No a samotné vyvrcholenie nášho plaveckého výcviku? Každý žiak dostal pri odchode účastnícku medailu, ktorá mu bude spomienkou na túto krásnu školskú akciu.

Marcinková, Kúdelová, Martiš, Petrášová