Výstava BODY WORLDS

Hurá na výstavu!!! Takto veľmi sa triedy 4.A a 4.D spolu so svojimi triednymi učiteľkami tešili na výstavu BODY WORLDS v Bratislave. Dňa 26.1.2024 sme mali možnosť so žiakmi zažiť to, čo sa učíme aj na hodinách prírodovedy. Bola to neskutočná pohybová sústava, oporná, nervová, dýchacia, cievna či tráviaca sústava. Všetko sme mali v priamom prenose s odborným výkladom mladých medikov, ktorých naši mladí zvedavci zasypali kopou otázok. Deti tu získali naozaj prehľad o štruktúre ľudského tela. Primerane veku im medici vysvetlili ako vzájomne pôsobia jednotlivé systémy a orgány v našom tele. Výstava v nás zanechala hlboký dojem, mnoho zážitkov a v neposlednom rade aj premýšľanie o spôsobe života, ktorý žijeme.