Vystúpenie detí pre svoje mamičky

V jedno krásne májové popoludnie sa v našej základnej škole konala špeciálna oslava Dňa matiek. Deti zo všetkých oddelení školského klubu pripravili pre svoje mamičky nezabudnuteľné vystúpenie plné lásky, vďaky a radosti. ŠKD sa na túto udalosť pripravovalo niekoľko týždňov, a tak sa každý detail podaril dotiahnuť do dokonalosti. Pani vychovávateľky a deti usilovne spolupracovali pri príprave pestrého programu, ktorý mal potešiť a dojať všetky mamičky prítomné v publiku. V oddeleniach sa tvorili krásne ručne vyrábané darčeky, nacvičovali sa piesne, básničky a scénky, ktoré mali mamičkám ukázať, ako veľmi sú pre svoje deti dôležité a že sú veľmi milované. Atmosféra bola plná nadšenia a očakávania, pretože všetci vedeli, že tento deň bude výnimočný. Keď nastal deň vystúpenia, školská jedáleň sa zaplnila mamičkami, ktoré s napätím očakávali, čo si pre ne ich deti pripravili. Program začal privítaním, kde deti srdečne pozdravili svoje mamičky a poďakovali im za všetko, čo pre ne robia. Potom nasledovali vystúpenia, ktoré boli pestré a rozmanité.

Deti mamičkám spievali piesne, kde ich čisté hlásky a úprimnosť dojali mnohé mamičky k slzám. Nasledovali recitácie básničiek, ktoré deti prednášali s veľkým nasadením a láskou. Každá básnička bola malým vyjadrením vďaky a obdivu k mamičkám. Deti z 9.oddelenia pripravili krátku divadelnú scénku, ktorá bola plná humoru a vtipných situácií zo života práce matiek. Scénky ukazovali každodenné situácie, kde mamičky boli hrdinkami a poukazovali na ich pracovné pozície a zaradenie. Publikum sa často smialo a oceňovalo výkony malých hercov veľkým potleskom. Kultúrne vystúpenie bolo popretkávané aj tanečnými choreografiami, ktoré nacvičili taktiež pod vedením svojich vychovávateliek. Choreografie boli veselé a energické, pričom deti tancovali s nadšením a radosťou. Každý pohyb, každé otočenie a každý úsmev boli venované ich milovaným mamičkám.

Na záver vystúpenia sme poďakovali všetkým mamičkám za ich účasť a poprali im veľa síl, lásky a trpezlivosti pri výchove svojich detí.