Návšteva zážitkového centra

Dňa 3.4.2024 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Zážitkovom centre vedy AURELIUM v Bratislave. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Žiaci tak mali príležitosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Videli, že vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo z fyziky bolo skryté v zábavnom experimente. Taktiež si vyskúšali vytvoriť 3D odtlačok vlastného tela. Zistili, že aj veda môže byť zábavná a môže vzbudiť záujem o otázky.