Postup ako darovať 2% dane

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Prílohy na stiahnutie (editovateľné PDF):

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Školák na Bielenisku
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Na bielenisku 2, 90201 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42260256