Články obsahujúce: ZIMA

Zimná rozprávka

Dňa 27.1.2023 na našu školu zavítalo divadielko a žiakom 1. a 2. ročníka, ktorí navštevujú ŠKD, spríjemnilo piatkové popoludnie. Žiaci sa vniesli do rozprávky „O dvoch snehuliakoch“. Divadielko na tvárach našich žiakov vyčarilo úsmev. viac