PaedDr. Erika Goliašová

Cesta za umením

Andy Warhol, Američan, grafik, producent, predstaviteľ pop artu, kontroverzný a nadčasový umelec. Tento rok by sa dožil 95 rokov. Preto niektorí neveria, že tvoril moderné umenie. Momentálne prebieha výstava jeho prác v priestoroch spoloč... viac 

Veľké srdce

Máme ho na školskom dvore. Slúži na zber plastových vrchnáčikov. Žiaci 7.A navštevujúci predmet tvorba projektov si ho tento rok „osvojili“ a venovali mu pozornosť. Od septembra 2022 do júna 2023 sme ho 4-krát vybrali. Ak by ste chceli vedi... viac